Inläsningstjänsten

Viktigt meddelande till er som vill kontakta Y-bladets redaktion och inläsningstjänsten januari 2020 och framöver: Redaktören och inläsaren för Y-bladet och inläsningstjänst är för närvarande sjukskriven. För ytterligare information ring Region Västernorrlands växel 0611 80 000 och be att bli kopplad till någon av redaktörerna vid Spotlight Taltidningen Västernorrland. Det går också bra att skicka e-post till ybladet@rvn.se eller inlasningstjanst@rvn.se  Eller kontakta ansvarig chef Maria Oldenmark.

Y-bladet kommer att distribueras ut som vanligt varannan vecka men inläsningstjänstens service är vilande tills vidare.

Inläsningstjänsten kan användas av alla som har ett läshinder.
Det kan till exempel bero på synskada, dyslexi, afasi eller att personen inte kan hålla i en bok.

Vi läser in material på daisy. Det kan gälla tidningsartiklar, protokoll, recept, instruktionsböcker.
Det kan också vara utdrag ur böcker eller tidskrifter.
Inläsningen är gratis för enskilda och funktionshinderrörelsen.
Av företag och myndigheter tar vi betalt.

Inläsningstjänsten drivs av Region Västernorrland och finns i Örnsköldsvik.

Taxa inläsningstjänsten

Pris för inläsning, redigering, kopiering och utskick:
200 kr/halvtimme

Pris för extra CD-skivor utöver första kopia:
20 kr/kopia inklusive emballage och utskick.

Gratis för enskilda och funktionshinderrörelsen.

Vill du veta mer om inläsningstjänsten eller ha något inläst?

Kontakta:

Inläsningstjänsten
Sjukhusgatan 5C
891 89 Örnsköldsvik
telefon: 0660 – 879 90
e-post: inlasningstjanst@rvn.seybladet@rvn.se