Kontakt

Kontakt

Viktigt meddelande till er som vill kontakta Y-bladets redaktion och inläsningstjänsten januari 2020 och framöver: Redaktören och inläsaren för Y-bladet och inläsningstjänst är för närvarande sjukskriven. För ytterligare information ring Region Västernorrlands växel 0611 80 000 och be att bli kopplad till någon av redaktörerna vid Spotlight Taltidningen Västernorrland. Det går också bra att skicka e-post till ybladet@rvn.se eller inlasningstjanst@rvn.se  eller kontakta ansvarig chef Maria Oldenmark.

Y-bladet kommer att distribueras ut som vanligt varannan vecka men inläsningstjänstens service blir vilande tills vidare.

Om du har prenumerationsärenden kan du ringa till DARUB som hanterar utskick av CD skivor samt apparna.
Telefon: 0911-74550.

Spotlights redaktion:
Telefon: 0611-80 000

Telefonsvarare/Röstbrevlåda: 0611 801 30

E-post: taltidningen@rvn.se

Ny adress fr o m 1 juli 2019:
Spotlight Taltidningen Västernorrland
Regional utveckling

REGION VÄSTERNORRLAND

871 85 Härnösand

Inläsningstjänsten och Y-bladet:
Telefon: 0660-879 90
e-post: inlasningstjanst@rvn.seybladet@rvn.se

Adress:

Y-bladet/Inläsningstjänst

Sjukhusgatan 5C

891 89 Örnsköldsvik

Besök Y-bladet och inläsningstjänsten
Gå in via Ankarets entré i Örnsköldsvik. Efter receptionen på höger sida finns hiss. Det är en talande hiss.
Y-bladet finns på plan -1. Det är uppmärkt med punktskrift. Tillgängliga toaletter finns på båda planen.

Tillgänglighetsanpassade parkeringsplatser finns mitt emot sjukhusets entré.