Kontakt

Kontakt

Prenumerationsärenden
Om du har prenumerationsärenden kan du ringa till DARUB som hanterar utskick av CD skivor samt apparna.
Telefon: 0911-74555.

Spotlights redaktion:
Telefon: 060-13 57 66
e-post: taltidningen@rvn.se

Adress:
Spotlight Taltidningen Västernorrland
c/o Ålsta folkhögskola
Universitetsallén 32
851 71 Sundsvall

Inläsningstjänsten och Y-bladet:
Telefon: 0660-879 90
e-post: inlasningstjanst@rvn.seybladet@rvn.se

Adress:

Y-bladet/Inläsningstjänst

Sjukhusgatan 5C

891 89 Örnsköldsvik

Besök Y-bladet och inläsningstjänsten
Gå in via Ankarets entré i Örnsköldsvik. Efter receptionen på höger sida finns hiss. Det är en talande hiss.
Y-bladet finns på plan -1. Det är uppmärkt med punktskrift. Tillgängliga toaletter finns på båda planen.

Tillgänglighetsanpassade parkeringsplatser finns mitt emot sjukhusets entré.