Y-bladet

Gårdsbutik på Strömsborg i Sollefteå

En gårdsbutik med varor
producerade lokalt har
öppnat i Sollefteå.
Det kommer att finnas grönsaker
från Kvarnå och Hildas trädgård.
Kött och andra charkprodukter
kommer att finnas från köttgårdar
i Ramsele och Edsele.

I april kan man köpa tunnbröd
och färsk röding från Gäddede.
I gårdsbutiken går det också att
få tag på viltkött.
(Källa: Tidningen Ångermanland)

Länsbornas hälsa

Landstinget skickar ut en enkät
till cirka 9 tusen personer i länet.
De som får enkäten är mellan
16 och 84 år.
Enkäten heter Hälsa på lika villkor.

Frågorna handlar om allt från
arbete och ekonomi till
kost och hälsa.
Svaren blir ett viktigt underlag
för arbetet med att förbättra
hälsan i länet.

Den här undersökningen
kommer att ske i alla län.
De blå kuverten med enkäterna
kommer ut under februari.
(Källa: Dagbladet)

Stänger ner Kvickroten

Handikappomsorgens lantgård utanför
Sollefteå stänger efter 18 år.
Brukarna och personalen
måste flytta.

På Kvickroten har brukarna
fått göra det de klarar av.
Miljön med alla djuren
och tryggheten på Kvickroten
har varit bra för brukarnas
personliga utveckling.

– Vissa fungerar till exempel inte
på vanliga arbetsplatser
eller i miljöer med många ansikten.
Vi får göra det bästa av saken
och följas åt genom den här processen,
säger personalen.
(Källa: Tidningen Ångermanland)

Sollefteå får ny politisk organisation 2015

Ett mål för den nya organisationen
är att den ska underlätta för
medborgarna och näringslivet
att komma i kontakt med kommunen.
Det blir en ny funktion
som heter medborgarservice.

Ett annat mål är
att stärka demokratin.
Ledamöterna i fullmäktige
ska lättare kunna vara med
i hela processen.
De ska kunna både påbörja,
bereda och fatta beslut i viktiga frågor.

5 nämnder blir till en enda myndighet.
Det ska bli tydligare var det
politiska ansvaret ligger.
(Källa: solleftea.se)

Örnsköldsviks kommuns lättlästa webbplats

På Örnsköldsviks kommuns webbplats
finns information på lättläst svenska.
Den har blivit godkänd av
Centrum för lättläst.

Webbplatsen har blivit godkänd
efter ett antal kriterier.
Den är godkänd efter bland annat
tillgänglighet, språk,
struktur och form.

Den lättlästa webbplatsen ska
underlätta för personer som har
svårt att läsa och tillägna sig
en standardtext.
Det finns nu 7 kommuner som
är certifierade och godkända
av Centrum för lättläst i Sverige.
(Källa: Nolaskogs)