Y-bladet

Tacksam för idrotten

 

Mimmi och hennes familj flydde från Etiopien

för 4 år sedan.

Hon var 14 år när hon kom till Sundsvall.

I början kände hon sig ensam och annorlunda.

 

Tack vare fotbollstränaren Lennart Lummi

fick hon fotbollsskor och annan utrustning.

Det hade Mimmis familj inte råd med.

Han hämtade Mimmi och några andra tjejer

till fotbollsträningarna.

 

Mimmi spelar fortfarande fotboll.

Hon är också domare och fotbollstränare.

Till hösten har hon sökt till läkarlinjen.

Hon önskar att fler kunde få samma chans som henne.

 

– Man måste väcka intresset hos ungdomar tidigt.

Då får de en bättre framtid,

säger hon.

(Källa: Sundsvalls Tidning)

Fortfarande inga hållplatsutrop i länet

Det har gått 16 år sedan politikerna tog beslut

om hållplatsutrop på länets bussar.

De fungerar fortfarande inte.

Det beror på biljettmaskinerna säger Hans Fälldin på Din Tur.

Leverantören har inte lyckats lösa problemen.

 

– Det fungerar på andra ställen i Sverige.

Då borde det även kunna fungera i Västernorrland.

Nästa gång ska vi skriva avtal

så att leverantören inte kan slingra sig,

säger Per Wahlberg (M).

 

– En gång fick min fru hämta mig

eftersom jag hamnat på fel busshållplats,

säger synskadade Kamal Suleimani.

(Källa: www.allehanda.se)

Staten ger 46 miljoner till kulturen

Region Västernorrland får 46 miljoner till kulturen från staten.

Det är nämnden för hållbar utveckling som fördelar ut pengarna.

De som får ta del av de viktiga bidragen är:

  1. professionell teater-, dans- och musikverksamhet
  2. museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete
  3. biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet
  4. professionell bild- och formverksamhet
  5. regional enskild arkivverksamhet
  6. filmkulturell verksamhet
  7. främjande av hemslöjd

 

– Konst- och kulturlivet spelar en stor roll

för länets attraktivitet i stort,

säger Märta Molin, regional utvecklingsdirektör.

(Källa: www.rvn.se)

Pratbubblan i Matfors

 

Många äldre är ensamma.

Det har blivit vanligare med psykisk ohälsa bland äldre.

Det skriver Socialstyrelsen i en rapport.

 

För åtta år sedan startade Ulla-Britt Lagergren

i Allas aktivitetsförening,

projektet Pratbubblan i Matfors.

Varje fredag klockan 17.00 är dörrarna öppna

till Matfors servicehus.

Alla är välkomna.

 

Det har blivit en viktig mötesplats för ensamma.

Ulla-Britt vill sprida arbetssättet till övriga delar av länet.

 

–Vi vill förmedla ett budskap om en enkel idé som människor mår bra av.

(Källa: Sundsvalls Tidning)