Y-bladet

Har fått pengar från Kulturrådet

Region Västernorrland har fått

600 tusen kronor från Kulturrådet.

Pengarna ska gå till två projekt.

 

Det ena projektet ska gynna barn och ungas rätt till kultur.

 

Det andra ska stärka förutsättningarna

för konstnärer inom bildkonstområdet.

 

– Medlen är ett mycket välkommet tillskott,

och stärker kulturen i vår region,

säger kulturchef Maria Oldenmark.

(Källa: www.rvn.se)

Björnunge i Ramsele

Lena Svensson körde längs en skogsväg i Ramsele.

Då fick hon se en björnunge som nosade på marken,

troligen efter mat.

Hon höll sig i bilen och filmade.

Björnungen lade sig till och med ner vid bilen och sov en stund.

 

– Den är nog född i januari,

och kanske kom den ut ur idet i april.

Det som är kul i dessa karantäntider

är att naturen är precis som vanligt,säger Lena Svensson.

(Källa: Nordsverige)

Storgatan avstängd

Storgatan i Sundsvall kommer att vara avstängd

mellan 21 juni och 13 juli.

Kommunen ska jobba med den nya cirkulationsplatsen

och gång- och cykelvägen.

 

– I mitten av juli när avstängningen är klar

kommer gång- och cykeltrafiken att flyttas tillbaka

och gå längs Storgatans norra sida hela vägen,

säger projektledare Stefan Näslund.

(Källa: Sundsvalls Tidning)

Öppnar glassbar i centrala Sundsvall

Berg och Hjort har haft glassbar i Skönsberg i 2 år.

De gör sin hemgjorda glass helt utan onödiga tillsatser.

I sommar öppnar de en glassbar på Torggatan

i centrala Sundsvall.

 

– Det känns roligt och jag tror att det gör att fler kommer att upptäcka vår glass,

säger glassmakaren Marcus Hjort.

(Källa: Sundsvalls Tidning)