Spotlight's arkiv

Arkiv / 2015 / v36 (31 augusti - 6 september)

Brister i tillgänglighet på landets kultursajter

Västernorrlands kulturinstitutioner utestänger vissa funktionsnedsatta användare på sina webbplatser. – Ändå ligger Västernorrland bland de bättre resultatmässigt i jämförelse med landets övriga kulturinstitutioner , säger Susanna Laurin VD på Funka. Mikael Flodström VD på Scenkonst Västernorrland bemöter undersökningens resultat. Reporter/Foto Anette Strandqvist