Spotlight's arkiv

Arkiv / 2015 / v47 (16 november - 22 november)

Taltidningen Västernorrland och dagstidning i samma spelare

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, har fått i uppdrag av regeringen att låta tidningar som Taltidningen Västernorrland distribueras till samma spelare som inlästa dagstidningar. Under det närmaste året kommer MTM att utreda hur detta praktiskt ska gå till.