Spotlight's arkiv

Arkiv / 2017 / v46 (13 november - 19 november)

Taltidningen nominerad till prestigefyllt pris

Spotlight Taltidningen Västernorrland är nominerad med reportaget ”Fjällfiskekursen där lugnet fångades och röding blev bonus” till Guldkassetten tävlingen 2017 och kan vinna pris för årets bästa taltidningsreportage. Monica Gustafsson berättar här hur reportaget kom till.

Lagförslaget om förändringar i handikappersättningen ses över

-Lagen om handikappersättning sedan 1934 behöver moderniseras. Nu ses lagförslaget över igen innan det går ut på remiss. SRF:s kraftfulla agerande visar att det går att påverka politiken,säger Ingemar Nilsson,s, då han träffade SRF Västernorrland i Härnösand.