Lättillgängliga nyheter och inläsningstjänst – en satsning för läshindrade i regionen

Region Västernorrland erbjuder synskadade och läshindrade taltidning, lättlästa nyheter och inläsningstjänst i olika format. – En viktig och betydelsefull service som vi ska värna om, säger Marie Westman, som deltog som utställare under Funkisveckan i Örnsköldsvik.