Spotlight's arkiv

Arkiv / 2019 / v48 (25 november - 1 december)

Telegram om vaccination

Nu är det dags att vaccinera sig mot årets influensa. En bra hjälp är att tvätta händerna noga så minimeras smittorisken.

Telegram Regiondirektören slutar för annat arbete

Hans Wiklund är regiondirektör vid Region Västernorrland. Han har nu tackat ja till ett nytt jobb som universitetsdirektör vid Umeå Universitet. Hans Wiklund har arbetat 2 år som regiondirektör och dessförinnan som regional utvecklingsdirektör i Region Västernorrland. Nu kommer en rekryteringsprocess att inledas för att hitta en efterträdare. Foto RVN