Spotlight's arkiv

Arkiv / 2020 / v17 (20 april - 26 april)

Att ta till sig konst utan att se i taktil utställning

En taktil utställning med konstverk ur Region Västernorrlands och Sundsvalls kommuns samlingar är på gång att skapas genom att synskadade får hjälpa till med sina kunskaper om att uppleva konst utan att se. Carina Kågström konsthandläggare vid regionen efterlyser intresserade att höra av sig.

Trebarnspappan Amanullah är kanske Sveriges ende blinde imam

Han pratar åtta språk, ber fem gånger om dagen, har tre barn, två procents syn och en fru. Plus att han packar tusentals tomater om dagen. 35-åriga imamen Amanullah Wali, Härnösand, är någon att räkna med. Här med barnen Shafiullah, 5, Shifa, 2, och Ismail, 2 månader.