Spotlight's arkiv

Arkiv / 2020 / v21 (18 maj - 24 maj)

SRF Sundsvall tar strid då den fria ledsagningen är i fara i kommunen

Vård- och omsorgsnämnden sammanträder den 27 maj i Sundsvalls kommun. Nämnden ska se över den kostnadsfria ledsagningen, om den ska fortsätta bedrivas på samma sätt som tidigare, vad kostnaderna innebär eller om en förändring ska ske. SRF Sundsvall och andra berörda brukare är oroade och har skickat en skrivelse till politiker och tjänstemän.

Tema Virus: Konstlinjens elever vid Ålsta folkhögskola berör med sin konst

Konstlinjen vid Ålsta folkhögskola i Fränsta ställer konst i Sundsvalls museum i Kulturmagasinet i Sundsvall. Konst om virus, Metoo,miljöförstöring och kvinnovåld berör starkt besökaren både emotionellt och tankemässigt. Carina Borg  från Borgsjöbyn är en av eleverna som intervjuas i inslaget.