Spotlight's arkiv

Arkiv / 2020 / v46 (9 november - 15 november)

Ny ordförande i SRF Västernorrland

Christoffer Tellin, 28, från Sundsvall valdes till ny ordförande då SRF Västernorrland nyligen hade höstmöte. – Han är en ung kraft som varit ledamot i styrelsen under det senaste 1,5 året och tidigare aktiv i Unga med synnedsättning, berättar SRF:s ombudsman Frida Karlander,27, för Spotlight.

Stor spännvidd i Sundsvalls museums utställningar i höst

Utställningarna Non Grata och Konstinjektion III – Utblick blir syntolkade och tillgängliga för synskadade den 30 november. Den sistnämnda utställningen är ett urval av de  senaste inköpen av lokala konstnärer i Region Västernorrlands samling. Bildtext: Några av konstverken i utställningen Konstinjektion III – Utblick.