Spotlight's arkiv

Arkiv / 2020 / v5 (27 januari - 2 februari)

MR-kamera på sjukhus världen över

Vid Norrlands universitetsjukhus finns  ”Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning” där MR-kameran används så väl kliniskt som för forskning. Lars Nyberg är professor i neurovetenskap och en av forskarna i den långa studien av minnesprocesser i Betula-projektet, som har pågått under många decennier. Eva-Marie Svensson från taltidningen Insyn har besökt universitetsjukhuset.