Kulturbuffé lockade 150 norrländska SRF:are att inspireras och utöva kulturella aktiviteter i Umeå

Luffarslöjd, standup, körsång, punktkonst, teater, dans och poesi lockade 150 SRF:are från de 4 nordligaste distrikten att delta i Skapa Loss medlemsforum i Umeå nyligen. Projektet vill tillgängliggöra utövandet, skapa arenor och nätverk och olika forum med regional anknytning för att inspirera sina medlemmar att bli kulturella utövare och inte enbart kulturkonsumenter. Foto Synskadades Riksförbund.