Spotlight's arkiv

Arkiv / 2021 / v15 (12 april - 18 april)

Dödsdansen som syntolkad video med Teater Västernorrland

Teater Västernorrlands satsar på smittfri kultur. August Strindbergs ”Dödsdansen” har spelats in på video och  filmen kan nu hyras på Voyd.se precis som på andra streamingtjänster. Snart kommer också en syntolkad version att bli tillgänglig. Foto Lia Jacobi

”Alla kort på bordet om Spotlight”

SRF Västernorrland har skickat en skrivelse och vill ha ett dialogmöte med regionens politiker i nämnden för hållbar utveckling och tjänstemän vid Region Västernorrland om Spotlight Taltidningen Västernorrlands ljudstudio, framtid, innehåll och utveckling. SRF Västernorrland vill att taltidningen ska komma ut varje vecka även i fortsättningen och att taltidningen ska fortsätta förmedla nyheter och information […]

En syntolk i arbete

Per Lagergren är syntolk och i detta reportage berättar han om sitt arbete och hur en syntolkning kan gå till. Foto: Aziza Dhaouadi