Spotlight's arkiv

Arkiv / 2021 / v9 (1 mars - 7 mars)

Ingen personalrekrytering till Spotlights redaktion under pandemin

Kulturchefen Maria Oldenmark vidtar stödåtgärder vid minskad personaltäthet vid Spotlights redaktion i form av inköpta frilansuppdrag och hållbart arbetssätt. ”-Vi är måna om att nå ut på bästa sätt”, säger Maria tillika chef för taltidningsverksamheten.