Spotlight's arkiv

Arkiv / 2022 / v33 (15 augusti - 21 augusti)

Synskadade tvingas röja sin valhemlighet även i årets val

Peter Tjernberg och Frida Karlander SRF Västernorrland bekräftar att även i årets val den 11 september kommer inte synskadade att kunna göra ett demokratiskt val som alla andra. Först 2026 kan det bli aktuellt med nya tekniska hjälpmedel för synskadade vid valdeltagande. Regeringen har nu givit Valmyndigheten och företaget RISE i uppdrag att utveckla hjälpmedel […]

Reportaget Pusselbitar av mitt liv

Mi-Rakel Forsell är författare och har nu kommit ut med en egen diktsamling. Det är hennes revansch då hon i skolan ansågs som märklig då hon hade problem med högläsning. Foto Mi-Rakel Forsell