Spotlight's arkiv

Arkiv / 2022 / v48 (28 november - 4 december)

Tillgänglighetsnätverk blir permanent 2023

Tillgänglighetsnätverket i Västernorrland har träffats fysiskt för första gången i Sambiblioteket i Härnösand. Det är Regionbiblioteket i Västernorrland som dragit igång detta samarbete mellan länets bibliotek och taltidningen Spotlight och Y-bladet. Allt för att öka tillgängligheten och läsfrämjandet bland funktionsnedsatta grupper. Foto Anette Strandqvist

SRF Västernorrland möter Taltidningsproducenter

Christoffer Telin och Peter Tjernberg berättade om SRF Västernorrlands podcast och diskuterade framtidens taltidning tillsammans med redaktörer från Sveriges taltidningar som är medlemmar  i Taltidningsproducenternas förening, TTF. Detta ägde rum vid rikstaltidningskonferensen den 10 november  i Sundsvall. På bilden står Spotlights redaktör Anette Strandqvist mitt emellan herrarna. Foto Marie Westman