Spotlight's arkiv

Arkiv / 2023 / v21 (22 maj - 28 maj)

Taltidningen fyller 60 år

I år 2023 fyller Spotlight Taltidningen Västernorrland 60 år. Matts Landfors,85, har läst taltidningen ända sedan den startade år 1963. Vi gör en resa i taltidningens historik med hjälp av klipp ur inslag i taltidningsarkivet.

Att måla före och efter Gula fläcken

Staffan Björlin har målat i större delen av sitt liv. Tidigare var det detaljerade akvarellmålningar men efter att synen försämrades när han fick gula fläcken har han övergått till modern konst i akrylfärg. Foto Aziza Dhaoudadi/Läns&Riksnytt