Spotlight's arkiv

Arkiv / 2023 / v47 (20 november - 26 november)

Lennart är en av Spotlights trognaste läsare

Synskadade Lennart Andersson,79, i Sundsvall är en flitig läsare av Spotlight Taltidningen Västernorrland. Han tipsar gärna redaktionen om inslag som kan vara behjälpliga i vardagen för den som inte ser.

Spotlight Taltidningen Västernorrland fyller 60 år!

Spotlight Taltidningen Västernorrland fyller 60 år den 26 november 2023! Taltidningen startades i Örnsköldsvik av synskadade Stig Blomkvist och Region Västernorrland blev senare huvudman för verksamheten. Synskadade och läshindrade har fortfarande behov av tilläggsinformation och anpassade reportage i vårt digitaliserade samhälle.