Spotlight's arkiv

Arkiv / 2023 / v5 (30 januari - 5 februari)

Ledarhundsverksamheten flyttas till MFD

Regeringen föreslår att ledarhundsverksamheten flyttas från Synskadades Riksförbund till MFD, Myndigheten för delaktighet. Synskadades Riksförbund är kritisk till förslaget.