Europeiska logopeddagen

Den sjätte mars var det den
europeiska logopeddagen.
Temat i år var språkstörning,
språkutveckling,
läsning och skrivning.

Språkstörning är lika vanligt
som dyslexi,
men det är ändå okänt
för många.
Astrid Frylmark har skapat
webbplatsen www.spraklek.se
Där man kan få tips och information
om språkstörning och språkutveckling.

– Sverige ligger inte i framkant
när det gäller tillgång till
logopedisk vård,
säger hon.
Nu ska hon leda ett projekt
i ordförståelse på
Heliås friskola och Gerestaskolan.
(Källa: Tidningen Ångermanland)