Länsbornas hälsa

Landstinget skickar ut en enkät
till cirka 9 tusen personer i länet.
De som får enkäten är mellan
16 och 84 år.
Enkäten heter Hälsa på lika villkor.

Frågorna handlar om allt från
arbete och ekonomi till
kost och hälsa.
Svaren blir ett viktigt underlag
för arbetet med att förbättra
hälsan i länet.

Den här undersökningen
kommer att ske i alla län.
De blå kuverten med enkäterna
kommer ut under februari.
(Källa: Dagbladet)