Get online week

Den 24 till 30 mars är det
Get online week i hela Europa.
Det är en kampanj som ska göra
fler nyfikna på att prova på internet.

Biblioteken i länet har olika
program den veckan för att
öka kunskapen om internet.
Det är både för nybörjare
och vanare användare av internet.
(Källa: Dagbladet och biblioteken)