Vårdcentral i Bosvedjan igen

Hassan Soleymanpur är
familjeläkare på
Sundsvalls Vårdcentral.
Nu har han öppnat vårdcentral
i Bosvedjan.
Den blir i samma lokaler
som den gamla vårdcentralen.

Om ett par veckor öppnar
han en mindre vårdcentral
i Bredsand.
I Sallyhill ska han öppna
en ny och stor vårdcentral.
(Källa: Dagbladet)