En prator ökar tillgängligheten

Projektet Hållbart resande
och Din Tur har genom sitt
samarbete ökat tillgängligheten
på Resecentrum i Örnsköldsvik.

Vi varje gate sitter en
nu en prator.
En prator är en talenhet
med inbyggd talsyntes.
På pratorn finns en knapp.
När man trycker på den
läser en syntetisk röst upp
olika sorters information.

Pratorn säger vilken gate
det är.
Den säger hur mycket
klockan är.
Den säger numret på bussen
och vilken tid den avgår.

En prator är bra för synskadade
och andra som har svårt att
läsa en tryckt text.
(Källa: Örnsköldsviks Allehanda; funkaportalen.se)