Möjligheter till jobb med Sius

På arbetsförmedlingen i Sollefteå
finns det 2 Sius-konsulenter.
Sius står för särskilt
introduktions- och uppföljningsstöd.
De hjälper personer med
funktionsnedsättningar att
hitta ett jobb de klarar av.

Först kollar de upp vad
personen gillar och är bra på.
Sedan kollar de upp arbetsplatser
som skulle passa den personen.
En sius-konsulent är med
på arbetsplatsen i början.

Martin Höglund har
inlärnings- och
koncentrationssvårigheter.
Han har också ett synfel
som gör att han blir trött snabbt.
Han är nöjd med hjälpen han fått.

Martin Höglund har fått jobb
på varuhuset MM i Sollefteå.
– Det här jobbet är kul och
passar mig eftersom det
inte är så stressigt,
säger han.

Sius-konsulenten och
arbetsgivaren har nästan
daglig kontakt.
Det är bra om det dyker upp
problem på arbetsplatsen.
(Källa: Tidningen Ångermanland)