Psykiskt sjuka utan bostad

2011 var 2 personer med
psykisk sjukdom utan bostad
i Sundsvall.
2013 var det 20 personer.
Det kommer troligen att öka.
Bostadsföretagen vill inte hyra ut till dem.

– Vi lever med någon sorts tro att
det finns ett skydd för utsatta grupper.
Det har börjat sluta fungera,
säger Tord Liljekvist
överläkare på Länssjukhuset.
(Källa: Sundsvalls Tidning)