För få korttidsplatser i Sundsvall

Sundsvalls kommun har
för få korttidsplatser.
De är till för patienter som
är klara för utskrivning på sjukhuset.

Brist på vårdplatser på
Sundsvalls sjukhus gör att
operationer måste ställas in.
Nu måste Sundsvalls sjukhus
öppna en vårdavdelning
med korttidsplatser
på Sollefteå sjukhus.

– Eftersom inte Sundsvalls
kommun har resurser att
ta hand om sina medborgare
måste vi försöka lösa det här,
säger Margareta Berglund Rödén.
Hon är förvaltningschef på Landstinget.
(Källa: Sundsvalls Tidningen)