Guld i schack-SM

Jörgen Magnusson i Härnösand
vann guld i årets schack-SM
för synskadade.
Peter Tjernberg ordförande för
SRF Medelpad har själv
nyligen börjat tävla i schack.
Peter säger att det inte var
någon överraskning att Jörgen vann.
Jörgen vinner ibland mot seende.

Det är lite annorlunda i schack
för synskadade.
Spelarna har var sitt bräde.
De säger sina drag högt
och flyttar både de vita
och svarta pjäserna på sina bräden.
De svarta rutorna är lite upphöjda
för att kunna skilja rutorna åt.

För att skilja pjäsernas färger åt
har de vita pjäserna en annan yta
eller en spik i toppen.
De spelande får också känna
på pjäserna.
Alla pjäser har en pigg i botten
och på brädet är det små hål.
Då trillar inte pjäserna omkull.
(Källa: Taltidningen Västernorrland)