Landstinget utreder Österåsens verksamhet

Landstinget har anlitat en konsult
som utreder Österåsens verksamhet.
Utredningen ska visa om priserna
ligger på samma nivå
som andra på marknaden,
annars kan landstinget
få betala skadestånd.

I juni ska utredningen vara klar.
Det kan bli så att landstinget
drar sig ur Österåsens verksamhet.

Handikappföreningarna protesterar
och säger att Österåsen är viktig
för de grupper som de företräder.
Västernorrland är enda landstinget
i Sverige som driver ett hälsohem.
(Källa: Tidningen Ångermanland)