Slink in måste flytta

Slink in håller till i kommunala
Skifus lokaler i parkeringshuset
vid Selångersån.
Det är Sundsvalls kommun
som driver verksamheten.
Den ska stötta människor att
förändra sina liv.

Nu har Skifu fått nog.
Skifu säger att det varit en
hel del störningar i parkeringshuset.
De säger att det pågår handel
med droger där.
Problemen har växt.

Inom ett år måste kommunen
hitta en annan lämplig lokal.
– Problemen försvinner inte med oss.
Allt orsakas inte av våra gäster.
Folk kommer att fortsätta hänga
i parkeringshuset,
säger Bengt Persson,
handledare på Slink in.
(Källa: Sundsvalls Tidning)