Bygger säkrare gång- och cykelbanor

I Härnösand blir det nya
gång- och cykelbanor längs
Brännavägen och Brunnshusgatan.
Busshållplatserna blir också
ombyggda så de blir tillgängligare.
Hovsgatan får nytt övergångsställe
och en ny gångbana.

I Örnsköldsvik ska gång- och
cykelbanorna kring rondellen
vid södra utfarten bli säkrare.
De blir bredare och tillgängligare.

Trafikverket ska också
bygga om rondellen.
Flera långtradare har vält
där tidigare.
– Vi kommer att sköta det
arbetet nattetid för att trafiken
ska påverkas så lite som möjligt,
säger Håkan Lind på Trafikverket.

Allt är ett samarbete mellan
Trafikverket och kommunerna.
Det ska bli klart i sommar.
(Källa: allehanda.se)