Årets läsombud

Centrum för lättläst delar varje år
ut 10 tusen kronor till Årets Läsombud.
I år blev det Ann Erixson.

Hon är läsombud och
aktivitetshandledare på en
daglig verksamhet i Halmstad.
De som är där kan inte läsa själva.
De har alla en eller flera
funktionsnedsättningar.

Ann Erixson läser både tidningar
och böcker med sina deltagare.
Tack vare det får de ta del av nyheter.
De får känna gemenskap och
får också bättre självförtroende.
(Källa: lattlast.se)