Blinda får inte ha valhemligheter

Sverige har skrivit på
FN-konventionen om att
vallokalerna ska fungera för
väljare med funktionshinder.

I 20 år har Kamal Suleimani
kämpat för att blinda och synskadade
ska få rösta hemligt som alla andra.
Valsedlarna finns i punktskrift.
Det är vid personval det blir problem.

– Jag måste berätta för någon
vem jag vill personrösta på
så jag kan få hjälp att
kryssa för rätt person,
säger Kamal från
Synskadades Riksförbund.

I Norge går det att rösta
elektroniskt,
men i Sverige är det inte tillåtet.
(Källa: P4 Västernorrland)