Tv-avgift enbart för ägare av tv

I en dom den 13 juni säger
Högsta förvaltningsdomstolen
att Radiotjänst inte kan kräva
en tv-avgift av den som enbart
har dator,
surfplatta eller mobiltelefon.

Högsta förvaltningsdomstolen
menar att enligt lagen är de
utrustningarna inte avsedda
att ta emot utsändningar
av tv-program.
Då spelar det ingen roll
att de kan ta emot det ändå.

Eva Hamilton tycker att det
är orättvist att bara en del
av svenska folket ska betala
för utsändningar från Radiotjänst
och SVT Sveriges Television.
Hon är chef på SVT och ordförande
för Radiotjänst.
(Källa: P4 Västernorrland)