Vill ha personlig samordnare

Det kan vara besvärligt
på många sätt för föräldrar
till barn med funktionshinder.
Ett stort problem är att det
är en lång väntan på hjälpmedel.
Ett barn kan få vänta ett år
på en rullstol.
När den äntligen kommer
har barnet vuxit ur den.

RBU, Riksförbundet för
rörelsehindrade barn och ungdomar
tycker att det ska finnas
personliga samordnare till
varje familj.
Den personen skulle
få sköta kontakten med
alla myndigheter.

– Det kan vara bra för alla att
det är en utomstående som har
den kontakten,
säger Ann-Louise Magnusson.
Hon är ordförande för
RBU Sundsvall och Timrå.
(Källa: Sundsvalls Tidning)