Läsplatta istället för reception

Söråkers vårdcentral har
stängt receptionen.
Patienten får istället anmäla sig
med hjälp av en läsplatta.
Om det blir problem
trycker man på en hjälpknapp.
Då kommer personalen
och hjälper till.

Verksamhetschefen Malin Nilsson
säger att landstinget har sänkt
ersättningen till primärvården.
– Vi vill behålla så mycket
som möjligt av pengarna
till vårdpersonalen,
säger hon.

Ljustadalen, Timrå
och Öbacka i Härnösand
har också läsplattor.
Premicare är det som äger
alla 4 vårdcentralerna.
(Källa: Dagbladet)