Går samman för att bli starkare

10 föreningar i Sundsvall
har nu en gemensam valplattform.
Föreningarna tillhör
funktionshinderrörelsen.

De vill bland annat ha
fungerande hållplatsutrop,
bättre riksfärdtjänst och
lika möjligheter till arbete
på lika villkor.

– Sundsvalls kommun borde
anställa personer med
funktionsnedsättningar,
med rätt lön,
för att på så vis få en bättre
förståelse.
Man borde även anställa en
tillgänglighetssamordnare,
säger Peter Helsinger från
hjärt- och lungföreningen.
(Källa: Dagbladet)