Litteraturpris till Bo R Holmberg

Norrländska litteratursällskapet
delar för första gången ut pris
till bästa barn- och ungdomsbok.

Bo R Holmberg får
Norrlands litteraturpris 2014
för sin barnbok Sju tusen steg.
(Källa: Örnsköldsviks Allehanda)