Slink Inn får fortsatt hyresbidrag

Slink Inn i Sundsvall flyttar
från parkeringshuset
till Norra Järnvägsgatan.
Sundsvalls kommun fortsätter
ge hyresbidrag till verksamheten.

– Det här är en verksamhet
som behövs,
säger Marika Eljeström.
Hon är en av cheferna
på Slink Inn.
(Källa: Sundsvalls Tidning)