Sämre skolskjuts i Helgum

Mittbuss AB vann upphandlingen
av skolskjuts.
Nu måste flera barn i Helgum
åka buss en timme längre.
Tidigare bussbolag körde med
2 bussar som körde på
vardera sidan sjön.
Mitthem AB kör med en buss.

De som bor sist på sträckan
får åka cirka 45 minuter längre.
De yngre barnen måste också stanna
längre på skolan.
Tidigare var de hemma klockan 13.
Nu är de hemma klockan 15.

Kommunen sparar pengar på det här.
De hoppas kunna använda
de insparade pengarna
till fler pedagoger på skolan istället.
(Källa: Tidningen Ångermanland)