Bokstationer för tågresenärer

Biblioteken i Umeå och Örnsköldsvik
har startat ett projekt.
Projektet ska uppmuntra till läsning.
Det kommer att finnas böcker att låna
längs Botniabanan från och med
den 19 september.

Bokstationerna blir i Örnsköldsvik,
Husum, Nordmaling, Hörnefors,
Umeå Östra och Vindeln.
Privatpersoner kan om de vill
lämna sina böcker där också.

Det finns också en Facebooksida
www.facebook.com/Bokstationer
där man kan lämna boktips.
(Källa: Örnsköldsviks Allehanda)