Ållateatern får inte vara kvar

Ållateatern är en ideell förening.
Dit får alla komma som har
en utvecklingsstörning.
De är kända både i Sverige
och i Europa.

Nu får inte Ållateatern vara kvar
i sina lokaler på Grönborg.
Där ska det nu bli ett centrum
för nyföretagande.

Ållateatern visade vad man
tyckte om det i en demonstration
den 11 september.
De dansade och sjöng på
Stora torget.
De sa att kultur är till för
alla människor.
(Källa: Dagbladet)