Lokalkoll i Örnsköldsvik

Y-bladet har tidigare skrivit
om Lokalkoll.
Det är en webbredaktion
med funktionshindrade.
De skriver lättläst till sin
hemsida på webben.

Alla har inte en dator.
Därför har man i år börjat göra
en papperstidning.
Det de skriver om är deras egna idéer
och intressen.

Tidningen går ut till boenden
och dagliga verksamheter
i kommunen.
Den går också ut till
några privatpersoner.
Sammanlagt är det cirka
70 prenumeranter.
(Källa: Örnsköldsviks Allehanda)