Maktskifte i landstinget

Socialdemokraterna tar nu
över makten i landstinget igen.
Troligtvis blir det samarbete
med Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

– En viktig sak för oss är att
komma tillrätta med
överbeläggningarna inom vården,
säger Socialdemokraternas Eva Strömqvist .
Hon blir landstingets nya ordförande.

Medicinska sekreterare ska få
ta över administrativa uppgifter.
Det är inte säkert att det blir fler
medicinska sekreterare.

– Vi ska titta på detta.
En lösning kan vara att
omprioritera de arbetsuppgifter
som man har idag,
säger Eva Strömqvist.
(Källa: Tidningen Ångermanland)