Får inte åka specialfordon

Lars-Göran Hansson i Sundsvall
har en sjukdom som gör att han
måste ha en elrullstol
speciellt anpassad för honom.

Han har ansökt om riksfärdtjänst
med specialfordon 2 gånger i år.
Kommunen har sagt ja till
riksfärdtjänst,
men inte till specialfordon.
De tycker att han kan åka tåg.

Hans mamma säger att det inte går.
I ett läkarintyg står det att han
måste ha sin specialrullstol på resan.
Han måste också kunna sträcka
ut kroppen en gång i halvtimmen.
– Jag kan inte förstå varför vi
behandlas på detta vis,
säger hon också.
(Källa: Sundsvalls Tidning)