Taltidningen till nya lokaler

I mitten av december flyttar
Taltidningen Västernorrland
till nya lokaler i Sundsvall.
Taltidningen flyttar in i
Metropolhuset tillsammans
med Ålsta folkhögskola.

Regional Utvecklings verksamheter
i Sundsvall är då i samma lokaler.
Det blir också bättre lokaler
med egen studio för redaktionen.
(Källa: Taltidningen Västernorrland)