Gudstjänster i Örnsköldsvik på TV

Sveriges television kommer att
spela in 10 gudstjänster
i Örnsköldsvik.
De kan man sedan se hösten
och vintern 2015/2016.

De valde Örnsköldsvik för
där finns många olika kyrkor
och samfund.
Alla avsnitt spelas in på
Dekarsögården.
(Källa: P4 Västernorrland)