Världstoalettdagen 19 november

Den kom till för att påminna
om att det fortfarande är många
människor i världen som varken har
rent vatten eller toaletter.

I Sverige är vi inte noga med
vad som hamnar i avloppet.
Där hamnar allt från löständer
och tops till olika kemikalier.
Tops kan till exempel orsaka stopp
och skador på miljön.
I avloppen hamnar också färg.
Färg innehåller kemikalier som
inte är bra för miljön.

En del färg innehåller kadmium.
Det är en tungmetall.
800 gram kadmium hamnar varje år
i Örnsköldsviks reningsverk.
Om den mängden skulle hamna
i naturen skulle den kunna förstöra
hela Bysjön i Sidensjö.
I Bysjön finns det 10 miljoner
kubikmeter vatten.

I toaletten ska man bara
spola ner kiss,
bajs och toalettpapper.
(Källa: Tidningen 7, Dagbladet.